Jej działania w tych pozornie oddalonych od siebie światach łączy potrzeba wsłuchania się, wysłuchania i docierania, odsłaniania tego, co z jakichś powodów jest niewidoczne lub zostało pominięte. Słuchanie i opowiadanie historii wykracza poza ludzi, kultury, sztukę, teatr czy literaturę. Bo przecież przekraczanie tego, co znane, oswajanie nowego, doświadczanie dotyczy wielu sfer życia, jest wspólne wszystkim trzem światom, które Patrycja Dołowy rozwija i w których działa: sztuce, nauce i byciu z innymi. Podobno zajęło jej trochę czasu, by sobie to uświadomić. Grzebanie w świecie, grzebanie w ziemi, grzebanie w historiach. Uważność, słuchanie i niesienie opowieści dalej.

Jako artystka pracuje z trudną pamięcią, pracuje w przestrzeni, z ciałem, z obrazami i słowami. Słucha i opowiada historie. Jest świadkinią.

W nauce wsłuchuje się w to, co interdyscyplinarne, tworzone na styku dziedzin naukowych. Chętnie odkrywa indywidualne głosy ludzi nauki, zwłaszcza w dobie nadmiaru informacji, co sprawia, że „nauka” wrzucana jest do jednego worka, a to co z nią związane jest postrzegane stereotypowo.

Jako działaczka słucha i pracuje z ludźmi, ale też jest niepokorna. Aktywnie działa na rzecz zmiany. Prowadzi warsztaty, inicjuje i bierze udział w kampaniach społecznych, w wytyczaniu nowych dróg, eksploruje idee.

Jej działania w tych pozornie oddalonych od siebie światach łączy potrzeba wsłuchania się, wysłuchania i docierania, odsłaniania tego, co z jakichś powodów jest niewidoczne lub zostało pominięte. Słuchanie i opowiadanie historii wykracza poza ludzi, kultury, sztukę, teatr czy literaturę. Bo przecież przekraczanie tego, co znane, oswajanie nowego, doświadczanie dotyczy wielu sfer życia, jest wspólne wszystkim trzem światom, które Patrycja Dołowy rozwija i w których działa: sztuce, nauce i byciu z innymi. Podobno zajęło jej trochę czasu, by sobie to uświadomić. Grzebanie w świecie, grzebanie w ziemi, grzebanie w historiach. Uważność, słuchanie i niesienie opowieści dalej.

Jako artystka pracuje z trudną pamięcią, pracuje w przestrzeni, z ciałem, z obrazami i słowami. Słucha i opowiada historie. Jest świadkinią.

W nauce wsłuchuje się w to, co interdyscyplinarne, tworzone na styku dziedzin naukowych. Chętnie odkrywa indywidualne głosy ludzi nauki, zwłaszcza w dobie nadmiaru informacji, co sprawia, że „nauka” wrzucana jest do jednego worka, a to co z nią związane jest postrzegane stereotypowo.

Jako działaczka słucha i pracuje z ludźmi, ale też jest niepokorna. Aktywnie działa na rzecz zmiany. Prowadzi warsztaty, inicjuje i bierze udział w kampaniach społecznych, w wytyczaniu nowych dróg, eksploruje idee.

 

dr Patrycja Dołowy - artystka multimedialna, pisarka, działaczka społeczna, popularyzatorka nauki i sztuki. Od lat zajmuje się problematyką trudnej pamięci, podejmuje działania w przestrzeni miejskiej i w przestrzeniach lokalnych. Działa na pograniczu dyscyplin. Z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych (2007), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz Akademii Fotografii Artystycznej Wyższych Szkół Fotograficznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 2005). Przez 10 lat związana z Fundacją MaMa, wiceprezeska fundacji i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, współzałożycielka i prezeska Fundacji PRZESTRZENIE. Kieruje BioCentrum Edukacji Naukowej, zasiada w prezydium Rady Upowszechniania Nauki PAN. Współpracuje m. in. z neTTheatre

 

dr Patrycja Dołowy - artystka multimedialna, pisarka, działaczka społeczna, popularyzatorka nauki i sztuki. Od lat zajmuje się problematyką trudnej pamięci, podejmuje działania w przestrzeni miejskiej i w przestrzeniach lokalnych. Działa na pograniczu dyscyplin. Z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych (2007), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz Akademii Fotografii Artystycznej Wyższych Szkół Fotograficznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 2005). Przez 10 lat związana z Fundacją MaMa, wiceprezeska fundacji i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, współzałożycielka i prezeska Fundacji PRZESTRZENIE. Kieruje BioCentrum Edukacji Naukowej, zasiada w prezydium Rady Upowszechniania Nauki PAN. Współpracuje m. in. z neTTheatre ".

polski