DR PATRYCJA DOŁOWY

- działaczka społeczna


Od lat działa społecznie na rzecz kobiet, matek, przestrzeni miejskiej, a także przywracania pamięci mniejszości. Współpracowała z duńską organizacja Music Crosses Boarders, współtworzyła grupę Działam.pl, koordynowała projekt "Równi Rodzice" Fundacji Komunikacji Społecznej.

Przez 11 lat była działaczką, a od 2010 roku wiceprezeską Fundacji MaMa, organizacji pozarządowej założonej w 2006 r., która zainicjowała obecność tematu macierzyństwa w przestrzeni publicznej i spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy feministycznej, promowała idee klubów mam, wspierała ruchy macierzyńskie i rodzicielskie, organizowała kampanie społeczne, w tym sztandarową "O Mamma mia! Tu wózkiem nie wjadę". Fundacja organizowała warsztaty dla matek, rodziców, w tym dla uchodźczyń i migrantek, kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, szkoliła przyszłe trenerki warsztatów dla rodziców, współpracowała z innymi organizacjami, w MaMa Cafe Centrum Kultury Matek prowadziła poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie dla matek. Patrycja Dołowy była odpowiedzialna za takie projekty, jak: Sztuka Matek, Miasto Oczami Kobiet (z Justyną Biernacką), Dziecko w Muzeum, Zapisane w ciele, Między MaMami i Kulturami, Kawiarnia nauki i sztuki dla rodziców i dzieci (nominowany do nagrody Słoneczniki 2014 w kategorii Edukacja). Od 2007 r. koordynowała i współkoordynowała kampanie społeczne.

Jest autorką programów społecznych i artykułów związanych z obecnością kobiet/matek w przestrzeni publicznej, w tym książki „Miasto oczami kobiet”, Fundacja MaMa, 2012 (współautorka Justyna Biernacka) i artykułów „Sztuka niepoważna” (Metafora, 2014), „Macierzyństwo (nie)publiczne” (materiały pokonferencyjne 2013, 2014), „(Non-)Public Motherhood. On the exclusion of motherhood from the public domain, based on the MaMa Foundation’s “Mother Art” project” (“Feminist Parenting”, 2015). Nominowana do tytułu Społecznik Roku Tygodnika Newsweek, 2013.

Razem z Anną Pietruszką-Dróżdż stworzyła i od 2009 r. prowadzi warsztaty dla matek, uchodźczyń i migrantek wg autorskiej formuły "Mother to mother". Prowadzi także autorskie warsztaty słuchania, pracy z pamięcią i historią mówioną, wykorzystujące metody performatywne i storytellingu, a także warsztaty z komunikacji oraz autorskie warsztaty dla dzieci (z Anną Pietruszką-Dróżdż). Współpracuje i współpracowała m. in. z neTTheatre i Stowarzyszeniem Artystów Bliski Wschód, Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domem Spotkań z Historią, Teatrem Żydowskim, Fundacją Partners Polska.

Obecnie kontynuuje eksplorowanie idei relacji między przestrzenią a pamięcią jako narzędziami realnej zmiany w Fundacji Przestrzenie.

DR PATRYCJA DOŁOWY

- działaczka społeczna

Od lat działa społecznie na rzecz kobiet, matek, przestrzeni miejskiej, a także przywracania pamięci mniejszości. Współpracowała z duńską organizacja Music Crosses Boarders, współtworzyła grupę Działam.pl, koordynowała projekt "Równi Rodzice" Fundacji Komunikacji Społecznej.

Przez 11 lat była działaczką, a od 2010 roku wiceprezeską Fundacji MaMa, organizacji pozarządowej założonej w 2006 r., która zainicjowała obecność tematu macierzyństwa w przestrzeni publicznej i spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy feministycznej, promowała idee klubów mam, wspierała ruchy macierzyńskie i rodzicielskie, organizowała kampanie społeczne, w tym sztandarową "O Mamma mia! Tu wózkiem nie wjadę". Fundacja organizowała warsztaty dla matek, rodziców, w tym dla uchodźczyń i migrantek, kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, szkoliła przyszłe trenerki warsztatów dla rodziców, współpracowała z innymi organizacjami, w MaMa Cafe Centrum Kultury Matek prowadziła poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie dla matek. Patrycja Dołowy była odpowiedzialna za takie projekty, jak: Sztuka Matek, Miasto Oczami Kobiet (z Justyną Biernacką), Dziecko w Muzeum, Zapisane w ciele, Między MaMami i Kulturami, Kawiarnia nauki i sztuki dla rodziców i dzieci (nominowany do nagrody Słoneczniki 2014 w kategorii Edukacja). Od 2007 r. koordynowała i współkoordynowała kampanie społeczne.

Jest autorką programów społecznych i artykułów związanych z obecnością kobiet/matek w przestrzeni publicznej, w tym książki „Miasto oczami kobiet”, Fundacja MaMa, 2012 (współautorka Justyna Biernacka) i artykułów „Sztuka niepoważna” (Metafora, 2014), „Macierzyństwo (nie)publiczne” (materiały pokonferencyjne 2013, 2014), „(Non-)Public Motherhood. On the exclusion of motherhood from the public domain, based on the MaMa Foundation’s “Mother Art” project” (“Feminist Parenting”, 2015). Nominowana do tytułu Społecznik Roku Tygodnika Newsweek, 2013.

Razem z Anną Pietruszką-Dróżdż stworzyła i od 2009 r. prowadzi warsztaty dla matek, uchodźczyń i migrantek wg autorskiej formuły "Mother to mother". Prowadzi także autorskie warsztaty słuchania, pracy z pamięcią i historią mówioną, wykorzystujące metody performatywne i storytellingu, a także warsztaty z komunikacji oraz autorskie warsztaty dla dzieci (z Anną Pietruszką-Dróżdż). Współpracuje i współpracowała m. in. z neTTheatre i Stowarzyszeniem Artystów Bliski Wschód, Centrum Kultury Jidysz, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Domem Spotkań z Historią, Teatrem Żydowskim, Fundacją Partners Polska.

Obecnie kontynuuje eksplorowanie idei relacji między przestrzenią a pamięcią jako narzędziami realnej zmiany w Fundacji Przestrzenie.

polski