Kiosk z herstoriami

Każdy przychodzi ze swoimi historiami. I ze zwykle wcześniej nieuświadomioną potrzebą, by „coś z nimi zrobić”.


Instalacja to prowizoryczny kiosk, do którego można przyjść i wymienić herstorię na herstorię, wspomnienie na wspomnienie. Kiosk daje możliwość zarejestrowania indywidualnych historii, poznania innych opowieści, które w dowolny sposób stają się nagle przez ten „zakup” nasze.  W kiosku są różne zebrane przez artystkę rekwizyty, stroje, przedmioty, światła oraz pocztówki ze wspomnieniami i magnetofon nagrywający wspomnienia lub puste pocztówki do napisania. Instalacja zachęca do interakcji, a zarazem daje możliwość osobistego kontaktu z własną herstorią lub po prostu ze sobą.

Alternative stories, Kiosk with memorabilia, art-object and performance, 2014

Kiosk z herstoriami

Każdy przychodzi ze swoimi historiami. I ze zwykle wcześniej nieuświadomioną potrzebą, by „coś z nimi zrobić”.


Instalacja to prowizoryczny kiosk, do którego można przyjść i wymienić herstorię na herstorię, wspomnienie na wspomnienie. Kiosk daje możliwość zarejestrowania indywidualnych historii, poznania innych opowieści, które w dowolny sposób stają się nagle przez ten „zakup” nasze.  W kiosku są różne zebrane przez artystkę rekwizyty, stroje, przedmioty, światła oraz pocztówki ze wspomnieniami i magnetofon nagrywający wspomnienia lub puste pocztówki do napisania. Instalacja zachęca do interakcji, a zarazem daje możliwość osobistego kontaktu z własną herstorią lub po prostu ze sobą.

Alternative stories, Kiosk with memorabilia, art-object and performance, 2014