DR PATRYCJA DOŁOWY

– popularyzatorka nauki i sztuki, dziennikarka naukowa.


Jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, sekretarz Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Przez ponad 5 lat była redaktorką wicenaczelną magazynu „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, a następnie prowadziła dział „Cywilizacja od środka” w tygodniku „Przekrój”. Obecnie jest freelancerką, współpracuje z kilkoma tytułami. Pisze przede wszystkim o biologii i medycynie, zwłaszcza mikrobiologii, genetyce, biofizyce, biochemii, porusza tematy społeczne, także te ze styku dziedzin: genetyki i ekologii, genetyki i etologii, biologii i nauk społecznych, nauki i sztuki. Drugim obszarem jej zainteresowań jest sztuka, zwłaszcza fotografika, performance, storytelling, działania w przestrzeni miast, historie świadków. Przeprowadza wywiady i rozmowy z ludźmi nauki (i nie tylko).

Jako działaczka RUN PAN wspiera inicjatywy popularyzujące naukę o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, m. in. Uniwersytet Dzieci, Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy, Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze, festiwale nauki w różnych miastach), jest autorką Kawiarni Nauki dla Rodziców i Dzieci, która działała w MaMa Cafe Fundacji MaMa w Warszawie. Gości na festiwalach nauki w różnych miastach Polski.

Interesuje się tym, co w nauce interdyscyplinarne. Chętnie odkrywa indywidualne głosy ludzi nauki, zwłaszcza w dobie nadmiaru informacji co sprawia, że „nauka” wrzucana jest do jednego worka, a to co z nią związane jest postrzegane stereotypowo.

Z wykształcenia mikrobiolożka (UW, 2002). Doktorat z nauk przyrodniczych (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 2007). Ukończyła fotografię artystyczną z wyróżnieniem (Wyższe Szkoły Fotograficzne we Wrocławiu, Akademia Fotografii Artystycznej, 2005) oraz podyplomowe studia Treningu i Warsztatu Psychologicznego (INTRA, 2014). Laureatka nagród, w tym Nagrody im. Karola Sabatha na najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie w 2011 r..

DR PATRYCJA DOŁOWY

– popularyzatorka nauki i sztuki, dziennikarka naukowa.

Jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl, sekretarz Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN. Przez ponad 5 lat była redaktorką wicenaczelną magazynu „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk”, a następnie prowadziła dział „Cywilizacja od środka” w tygodniku „Przekrój”. Obecnie jest freelancerką, współpracuje z kilkoma tytułami. Pisze przede wszystkim o biologii i medycynie, zwłaszcza mikrobiologii, genetyce, biofizyce, biochemii, porusza tematy społeczne, także te ze styku dziedzin: genetyki i ekologii, genetyki i etologii, biologii i nauk społecznych, nauki i sztuki. Drugim obszarem jej zainteresowań jest sztuka, zwłaszcza fotografika, performance, storytelling, działania w przestrzeni miast, historie świadków. Przeprowadza wywiady i rozmowy z ludźmi nauki (i nie tylko).

W pracy dziennikarskiej podejmuje zagadnienia dotyczące nauki i polityki oraz nauki i społeczeństwa, społecznego postrzegania nauki i jego konsekwencji, nauki w polityce, polityki w nauce, rozwoju nauki, związków historii nauki z polityką i historią społeczną. Chętnie pisze o kobietach w nauce (kwestie społeczne, historyczne, polityczne) i związkach między nauką a sztuką (narodziny nowych nurtów, wykorzystanie, inne związki między nimi, także te edukacyjno-społeczne). Lubi pisać o nauce dla dzieci.

Jako działaczka RUN PAN wspiera inicjatywy popularyzujące naukę o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, m. in. Uniwersytet Dzieci, Pruszkowski Uniwersytet Dziecięcy, Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze, festiwale nauki w różnych miastach), jest autorką Kawiarni Nauki dla Rodziców i Dzieci, która działała w MaMa Cafe Fundacji MaMa w Warszawie. Gości na festiwalach nauki w różnych miastach Polski.

Interesuje się tym, co w nauce interdyscyplinarne. Chętnie odkrywa indywidualne głosy ludzi nauki, zwłaszcza w dobie nadmiaru informacji co sprawia, że „nauka” wrzucana jest do jednego worka, a to co z nią związane jest postrzegane stereotypowo.

Z wykształcenia mikrobiolożka (UW, 2002). Doktorat z nauk przyrodniczych (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 2007). Ukończyła fotografię artystyczną z wyróżnieniem (Wyższe Szkoły Fotograficzne we Wrocławiu, Akademia Fotografii Artystycznej, 2005) oraz podyplomowe studia Treningu i Warsztatu Psychologicznego (INTRA, 2014). Laureatka nagród, w tym Nagrody im. Karola Sabatha na najlepszy tekst popularnonaukowy w polskiej prasie w 2011 r..

polski