– DR PATRYCJA DOŁOWY

artystka multimedialna, performerka, dramaturżka, pisarka


Od lat zajmuje się problematyką pamięci. Rodzinnej, trudnej, dziedziczonej pamięci mniejszości. Interesuje ją pamięć w kontekście przestrzeni i ciała. Działa na pograniczu dyscyplin artystycznych, łącząc obrazy ze słowami, obiektami, tekstami i działaniami performatywnymi. Posługuje się fotografią, performance, grafiką, video i tekstem.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz Akademii Fotografii Artystycznej Wrocławskich Szkół Fotograficznych, gdzie w 2005 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom "Lilith odchodzi..." pod kierunkiem dr hab. Piotra Komorowskiego. Ma na koncie ponad 60 wystaw w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Francji, Danii, we Włoszech.

Zaczynała od tworzenia bardzo subiektywnej fotografii inscenizowanej, używając klasycznych technik. Klisze barwiła, malowała, wydrapywała, gniotła. Swoje sesje nazywała seansami. Od 2011 r. prowadzi działania performatywne w przestrzeni miejskiej: "Widoczki: Pamięć miasta/pamięć ciała". Jest inicjatorką, pomysłodawczynią i współautorką kilku zbiorowych projektów artystycznych przy których współpracowała z innymi twórcami. Od 2012 r. współpracuje z reżyserem Pawłem Passinim. Jest autorką sztuk teatralnych, esejów, opowiadań, książek. Prace i teksty publikuje w pismach artystycznych, prasie oraz w magazynach wielkonakładowych. Słucha i rozmawia ze świadkami historii.

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystka Asylum Arts, stypendystka TARBUT Fellowship, laureatka nagród, w tym m.in. za odwagę badania pamięci w spektaklu "Hideout/Kryjówka" na festiwalu teatralnym Kontrapunkt, 2015.

DR PATRYCJA DOŁOWY

– artystka multimedialna, performerka, dramaturżka, pisarka

Od lat zajmuje się problematyką pamięci. Rodzinnej, trudnej, dziedziczonej pamięci mniejszości. Interesuje ją pamięć w kontekście przestrzeni i ciała. Działa na pograniczu dyscyplin artystycznych, łącząc obrazy ze słowami, obiektami, tekstami i działaniami performatywnymi. Posługuje się fotografią, performance, grafiką, video i tekstem.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz Akademii Fotografii Artystycznej Wrocławskich Szkół Fotograficznych, gdzie w 2005 r. obroniła z wyróżnieniem dyplom "Lilith odchodzi..." pod kierunkiem dr hab. Piotra Komorowskiego. Ma na koncie ponad 60 wystaw w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Francji, Danii, we Włoszech.

Zaczynała od tworzenia bardzo subiektywnej fotografii inscenizowanej, używając klasycznych technik. Klisze barwiła, malowała, wydrapywała, gniotła. Swoje sesje nazywała seansami. Od 2011 r. prowadzi działania performatywne w przestrzeni miejskiej: "Widoczki: Pamięć miasta/pamięć ciała". Jest inicjatorką, pomysłodawczynią i współautorką kilku zbiorowych projektów artystycznych przy których współpracowała z innymi twórcami. Od 2012 r. współpracuje z reżyserem Pawłem Passinim. Jest autorką sztuk teatralnych, esejów, opowiadań, książek. Prace i teksty publikuje w pismach artystycznych, prasie oraz w magazynach wielkonakładowych. Słucha i rozmawia ze świadkami historii.

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystka Asylum Arts, stypendystka TARBUT Fellowship, laureatka nagród, w tym m.in. za odwagę badania pamięci w spektaklu "Hideout/Kryjówka" na festiwalu teatralnym Kontrapunkt, 2015.

polski